Flash: .
News Mic
n e w s   m i c
Home POP-Map Contact Us About Us

Live current affairs of Angola
Interesting things about Angola


Lands details of Angola


Year Agricultural Land
In Km²
Froest Land
In Km²
2016 591,900 577,312
2015 591,900 578,560
2014 591,900 579,808
2013 591,900 581,056
2012 589,900 582304
2011 589,900 583,552
2010 583,900 584,800
2005 575,900 591,040
2000 573,000 597,280
1995 575,000 603,520
1990 574,040 609,760

Religious details of angola


Year Roman Catholicism Protestantism Pentecostalism Folk religions Christians Other Religions Non religions
2015 15,726,790.32 3,624,969.4 2,899,975.52 1,226,912.72 3,792,275.68 306,728.18 278,843.8

Languages of angola


SNO Languages Speakers
%
1 Portuguese 47.06%
2 Umbundu 18.25%
3 Kikongo 6.08%
4 Kimbundu 5.17%
5 Oshiwambo 1.40%
6 Cokwe 1.38%
7 Gciriku 0.073%
8 Himba 0.060%
9 Dhimba 0.054%
10 Luvale 1.41%
11 Lucazi 1.21%
12 Mbangala 1.21%
13 Nyaneka 0.91%
14 Mbwela 0.67%
15 Nyemba 0.67%
16 Yaka 0.60%
17 Lunda 0.54%
18 Nkumbi 0.45%
19 Mbunda 0.41%
20 Ruund 0.29%
21 Kuvale 0.21%
22 Luba-Kasai 0.18%
23 Songo 0.15%
24 Luimbi 0.13%
25 Yombe 0.11%
26 Mpinda 0.091%
27 Suku 0.091%
28 Sama 0.073%
29 Holu 0.07%
30 Ndombe 0.06%
31 Nkangala 0.06%
32 Kwangali 0.06%
33 Khongo 0.06%
34 Yauma 0.05%
35 Ngandyera 0.03%
36 Nyengo 0.02%
37 Kwandu 0.01%
38 Kung 0.017%
39 Kung-Ekoka 0.016%
40 Mbukushu 0.012
41 Makoma 0.009%
42 Kibala 0.008%
43 Mashi 0.008%
44 Ngendelengo 0.002%
45 Khwedam 6.085%
Facebook Twitter Instagram Linkedin


Privacy Policy | Disclaimer | Terms & Conditions

DMCA.com Protection Status
© 2019-2023 NEWS MIC ALL RIGHTS RESERVED