Flash:
News Mic
n e w s   m i c
Home POP-Map Contact Us About Us

Live  population of Angola

loading...
1 / 3
Both genders
2 / 3
Males
3 / 3
Female

About Angola


Angola population (2020) and previous data


Year Over-all-population Male Female Rural-population Density-
/km2
fertility-rate
/women
Death-rate Life-expectancy
M F M F
2020 32,866,268 16,260,870 16,605,398 10,890,448 26.36 5.41 738,118 590,120 59.46 65.12
2015 27,884,380 13,791,244 14,093,136 10,183,560 22.36 5.55 699,717 565,689 57.83 63.42
2010 23,356,247 11,549,277 11,806,970 9,398,277 18.73 6 711,769 588,006 55.15 60.51
2005 19,433,604 9,639,470 9,794,134 8,603,118 15.58 6.35 776,944 662,015 50.29 55.26
2000 16,395,477 8,155,019 8,240,458 8,206,100 13.15 6.55 806,015 701,345 45.90 50.37
1995 13,945,205 6,960,467 6,984,738 7,966,516 11.18 6.75 759,676 668,050 43.68 47.76
1990 11,848,385 5,936,747 5,911,638 7,650,444 9.50 7.10 665,882 589,604 43.47 47.12
1985 9,961,993 5,014,824 4,947,169 7,390,475 7.99 7.40 566,620 502,508 43.76 47.02
1980 8,341,290 4,226,099 4,115,191 6,760,090 6.69 7.45 489,065 430,169 43.13 46.32
1975 7,023,994 3,586,574 3,437,420 6,212,964 5.63 7.45 430,066 376,677 42.13 45.02
1970 5,890,360 3,038,800 2,851,560 5,762,850 4.72 7.50 385,491 337,825 40.53 43.25
1965 5,770,573 2,916,149 2,854,424 5,427,632 4.62 7.30 388,268 348,887 38.71 41.37
1960 5,454,938 2,763,710 2,691,228 5,054,340 4.37 6.90 386,548 353,761 37.03 39.56
1955 5,043,251 2,453,470 2,589,781 4,660,643 4.04 6.50 374,074 351,825 35.69 38.08
1950 4,548,021 2,206,642 2,341,379 4,203,480 3.64 6 339,372 327,682 34.71 36.99

Lands details of Angola


Year Agricultural Land
In Km²
Froest Land
In Km²
2016 591,900 577,312
2015 591,900 578,560
2014 591,900 579,808
2013 591,900 581,056
2012 589,900 582304
2011 589,900 583,552
2010 583,900 584,800
2005 575,900 591,040
2000 573,000 597,280
1995 575,000 603,520
1990 574,040 609,760

Religious details of angola


Year Roman Catholicism Protestantism Pentecostalism Folk religions Christians Other Religions Non religions
2015 15,726,790.32 3,624,969.4 2,899,975.52 1,226,912.72 3,792,275.68 306,728.18 278,843.8

Languages of angola


SNO Languages Speakers
%
1 Portuguese 47.06%
2 Umbundu 18.25%
3 Kikongo 6.08%
4 Kimbundu 5.17%
5 Oshiwambo 1.40%
6 Cokwe 1.38%
7 Gciriku 0.073%
8 Himba 0.060%
9 Dhimba 0.054%
10 Luvale 1.41%
11 Lucazi 1.21%
12 Mbangala 1.21%
13 Nyaneka 0.91%
14 Mbwela 0.67%
15 Nyemba 0.67%
16 Yaka 0.60%
17 Lunda 0.54%
18 Nkumbi 0.45%
19 Mbunda 0.41%
20 Ruund 0.29%
21 Kuvale 0.21%
22 Luba-Kasai 0.18%
23 Songo 0.15%
24 Luimbi 0.13%
25 Yombe 0.11%
26 Mpinda 0.091%
27 Suku 0.091%
28 Sama 0.073%
29 Holu 0.07%
30 Ndombe 0.06%
31 Nkangala 0.06%
32 Kwangali 0.06%
33 Khongo 0.06%
34 Yauma 0.05%
35 Ngandyera 0.03%
36 Nyengo 0.02%
37 Kwandu 0.01%
38 Kung 0.017%
39 Kung-Ekoka 0.016%
40 Mbukushu 0.012
41 Makoma 0.009%
42 Kibala 0.008%
43 Mashi 0.008%
44 Ngendelengo 0.002%
45 Khwedam 6.085%

Angola Map

Facebook Twitter Instagram Linkedin


Privacy Policy | Disclaimer | Terms & Conditions

DMCA.com Protection Status
© 2019-2021 NEWS MIC ALL RIGHTS RESERVED